Bursa Kozluören Göleti | Güvensoy Group

Bursa Kuzluören Göleti

Adı:                                                               Kozluören Göleti
Yeri:                                                              Bursa
Akarsu:                                                        Hacıdere
Amaç:                                                           Sulama
İnşaatın Başlama – Bitiş Yılı:                1996-1999
Gövde Dolgu Tipi:                                   Toprak Dolgu
Gövde Hacmi:                                           340 dam3
Yükseklik (Talvegden):                          33 m
Normal Su Kotunda Göl Hacmi:          710 hm3
Normal Su Kotunda Göl Alanı:            78 km2
Sulama Alanı:                                            198 ha
Güç:                                                              MW
Yıllık Üretim:                                             GWh

 

1    2    3    4

6    7    8    5